Bibliografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Janina Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Wiedza Powszechna, 1967
2. Janina Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Czytelnik, 1969
3. Kazimierz Czachowski, Między romantyzmem a realizmem, PIW, 1967
4. Zygmunt Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, 1972

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Katarynka jako nowela
2  Wyjaśnienie tytułu - rola karatynki w utworze
3  Problem skrzywdzonego dziecka przedstawiony w utworzeKomentarze
artykuł / utwór: Bibliografia    Tagi: