Bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Janina Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Wiedza Powszechna, 1967
2. Janina Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Czytelnik, 1969
3. Kazimierz Czachowski, Między romantyzmem a realizmem, PIW, 1967
4. Zygmunt Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, 1972
  Dowiedz się więcej
1  Katarynka - streszczenie
2  Problem skrzywdzonego dziecka przedstawiony w utworze
3  Wyjaśnienie tytułu - rola karatynki w utworzeKomentarze
artykuł / utwór: Bibliografia


    Tagi: